Αναλυτική Λογιστική

Περιλαμβάνει και την εφαρμογή PRISMA Win® Γενική Λογιστική. 

  • Χαρακτηριστικά
  • Φυλλάδιο
  • Αίτημα για Προσφορά

 

  • Υποστήριξη Αναλυτικής Λογιστικής με αυτόματη δημιουργία κινήσεων από εγγραφές της Γενικής Λογιστικής
  • Αντιστοίχιση λογαριασμών Γενικής Λογιστικής με διάμεσους - αντικριζόμενους Αναλυτικής Λογιστικής με δυνατότητα ποσόστωσης ή επιμερισμού κατά την καταχώρηση της κίνησης Γενικής Λογιστικής
  • Ανακατάταξη Δαπανών Εξόδων
  • Οικοδομοτεχνικά.

 

Αίτημα για Προσφορά

Παρακαλούμε συμπληρώστε εδώ με επιπλέον πληροφορίες που επιθυμείτε να μας ενημερώσετε για την πληρέστερη συύνταξη της προσφοράς σας.
Copyright © 2017 Contech IT Solutions. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.